Union Township Miami County Ohio

Photos taken Feb 16 2011

Lange Estate - Church of the Transfiguration Retreat Center
Return to Public Photo Index